Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου | Πρόσκληση για προσκόμιση προσφορών
16915
post-template-default,single,single-post,postid-16915,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Πρόσκληση για προσκόμιση προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Το σωματείο  «Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Δημόσια έργα, με Δημόσια δαπάνη: 143.764,99 €, προχωρά στην ανακαίνιση/εκσυγχρονισμό του ιστορικού κτιρίου του Κάστρου στην Παραπορτιανή , και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσκομίσει προσφορές για τις παρακάτω εργασίες , υπηρεσίες ή προμήθειες: (Θα υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση):

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 • Καθαίρεση Επιχρισμάτων
 • Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων
 • Καθαίρεση ξύλινου φέροντος οργανισμού στέγης
 • Καθαίρεση παλιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:

 • Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:

Προμήθεια και τοποθέτηση

 • Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, ιρόκο
 • Σκούρα (εξώφυλλα) από δρυ, ιρόκο
 • Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα Υαλοστάσια από δρυ
 • Ανοδείδωτο Μούσκολο
 • Ανοξείδωτη βέργα πατζουριού

ΜΟΝΩΣΕΙΣ/ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

 • Στεγανωτική επάλειψη τσιμεντοειδούς υλικού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

 • Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες, πλήρης με ξύλινο σκελετό (Ψευδοροφή)

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

 • Κιγκλίδωμα ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας (Στηθαία)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κατοικίας (σωλήνες, κυτία διακλάδωσης καλωδιώσεις, πίνακες, ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες) πλήρης εγκατάσταση

 ΜΕΛΕΤΕΣ:

 • Μελέτη έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • Μελέτη Δομικών Υλικών
 • Στατικές Μελέτες:
 • Μελέτες H/M:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10 ΖΩΝΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
 • ΠΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ WIFI